Arnhem Open Pinkstertoernooi

Arnhem Open Pinkstertoernooi 2022, Single Toernooi in 3 klassen
Inschrijven/Toernooi website: www.arnhem-open.nl

Klasse indeling:
➢ Klasse 1 Open klasse SCRATCH (mixed), dames 5 pins bonus.
➢ Klasse 2 HANDICAP klasse (mixed) met als handicap berekening 70% van 210 (maximaal 60 pins bonus).
➢ Klasse 3 50+ klasse (mixed) met als handicap berekening 80% van 220 (maximaal 60 pins bonus)

Iedere deelnemer/ster mag zich inschrijven voor meerdere klassen (meerdere entry’s). Men is wel verplicht om vooraf bij inschrijving aan te geven voor welke klasse hij/zij gaat spelen in de ingeschreven serie.

In klasse 1 mag iedereen deelnemen. In klasse 2 spelers met een pasgemiddelde van maximaal 210. In klasse 3 spelers die tenminste dit jaar de leeftijd van 50 hebben bereikt en een pasgemiddelde hebben die niet hoger is dan 220.
Deelnemers met een pasgemiddelde van 0.00 moeten een gemiddelde verklaring van hun vereniging over minimaal 21 games kunnen tonen, mag niet ouder zijn dan 14 dagen. Zonder een gemiddelde verklaring wordt men ingedeeld in klasse 1. Voor buitenlandse deelnemers zal artikel 309 van het NBF Sportreglement worden toegepast.

Format:
Alle klassen spelen een voorronde van 5 games single Europees systeem met max.2 spelers per baan.

Finale 3e klasse (50+):
De 18 hoogst geklasseerde Heren en 6 hoogst geklasseerde Dames spelen een finale over 4 games europees systeem met 2 spelers per baan. De scores uit de voorrondes worden WEL meegenomen.

Finale 2e klasse (HCP):
De 18 hoogst geklasseerde Heren en 6 hoogst geklasseerde Dames spelen een finale over 6 games europees systeem met 2 spelers per baan. De scores uit de voorrondes worden WEL meegenomen.

Halve Finale en Finale 1e klasse (SCR):
De top 6 uit de voorronde zijn gekwalificeerd voor de finale. Voor de halve finale kwalificeren zich de nummers 7 t/m 20 uit de voorronden en daarbuiten de 4 beste dames (in totaal 18 deelnemers). Zij spelen een halve finale over 4 games Amerikaans systeem met 3 spelers per banenpaar. De scores uit de voorrondes worden NIET meegenomen. De Top 6 na 4 games kwalificeert zich voor de finale, de overige deelnemers zijn uitgeschakeld en eindigen als nummers 13 t/m 24.
De Top 6 van de halve finale alsmede de top 6 uit de voorronde spelen een finale over 4 games Amerikaans systeem met 2 spelers per banenpaar. De scores uit de voorrondes en halve finale wordt NIET meegenomen.

Aanvang finales:
Finale 3de klasse (50+) zaterdag 4 juni om 19:00-20:45 uur.
Finale 2de klasse (HCP) zondag 1ste Pinksterdag 5 juni om 19:00-21:30 uur.
Halve Finale 1ste klasse (SCR) maandag 2de Pinksterdag 6 juni om 17:00-18:15 uur
Finale 1ste klasse (SCR) maandag 2de Pinksterdag 6 juni 18:15-19:30 uur.

Inschrijfgeld:
Klasse 1(SCRATCH): €55,00
Klasse 2(HCP) en 3(50+): €40,00

Re-entry:
Re-entry is alléén toegestaan in de 1e en 2e klasse: een entry gaat altijd voor een re-entry! Een vooraf geboekte re-entry kan dus komen te vervallen door een entry. Een re-entry is maximaal 1x toegestaan. De laatste gespeelde serie telt en de eerst gespeelde serie vervalt. (Artikel 521 van het N.B.F. sportreglement) de Entry en Re-entry moeten vooraf worden betaald , als er een Re-entry word afgezegd en de plaats kan opgevuld worden dan word het inschrijfgeld terugbetaald.

Speelschema (maximaal 24 deelnemers per serie):
Baanonderhoud
Serie 1: vrijdag 3 juni ’22: 11:15-13:15
Serie 2: vrijdag 3 juni ’22: 13:15-15:15
Baanonderhoud
Serie 3: zaterdag 4 juni ’22: 9:15-11:15
Serie 4: zaterdag 4 juni ’22: 11:15-13:15
Baanonderhoud
Serie 5: zaterdag 4 juni ’22: 14:15-16:15
Serie 6: zaterdag 4 juni ’22: 16:15-18:15
Baanonderhoud
Finale klasse 3 (50+) start 19:00
Baanonderhoud (1e pinksterdag)
Serie 7: zondag 5 juni ’22: 9:15-11:15
Serie 8: zondag 5 juni ’22: 11:15-13:15
Baanonderhoud (1e pinksterdag)
Serie 9: zondag 5 juni ’22: 14:15-16:15
Serie 10: zondag 5 juni ’22: 16:15-18:15
Baanonderhoud (1e pinksterdag)
Finale klasse 2 (HCP) start 19:00
Baanonderhoud (2e pinksterdag)
Serie 11: maandag 6 juni ’22: 9:15-11:15
Serie 12: maandag 6 juni ’22: 11:15-13:15
Baanonderhoud (2e pinksterdag)
Serie 13: maandag 6 juni ’22: 14:15-16:15
Baanonderhoud (2e pinksterdag)
Halve finale klasse 1 (SCRATCH) start 17:00
Finale klasse 1 (SCRATCH) start 18:15

Prijzen schema:

1e klasse:

1. 400
2. 300
3. 200
4. 150
5. 150
6. 150
7. 100
8. 100
9. 100
10. 100
11. 100
12. 100
13. 55
14. 55
15. 55
16. 55
17. 55
18. 55
19. 55
20. 55
21. 55
22. 55
23. 55
24. 55

2e klasse:

1. 200
2. 150
3. 130
4. 100
5. 80
6. 70
7. 70
8. 60
9. 60
10. 60
11. 60
12. 50
13. 50
14. 50
15. 50
16. 40
17. 40
18. 40
19. 40
20. 30
21. 30
22. 30
23. 30
24. 30

3e klasse:

1. 180
2. 140
3. 100
4. 90
5. 70
6. 70
7. 60
8. 60
9. 50
10. 50
11. 40
12. 40
13. 40
14. 40
15. 40
16. 40
17. 40
18. 30
19. 30
20. 30
21. 30
22. 30
23. 30
24. 30

Sponsors

Extra prijzen (Hambones):
Voor de eerste 3 gegooide Hambones (4 strikes op rij) wordt er een voucher twv 10 euro cash uitgereikt. Deze prijs wordt alleen uitgereikt in series 1 t/m 4 en series 7 t/m 9 en serie 12. Indien niet gegooid in een serie, dan gaan de overgebleven vouchers naar de volgende serie.

Toernooi reglement:
1. Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldige N.B.F op naam gestelde
bowlingpas, en aan leden van buitenlandse bowlingfederaties die bij de WTBA zijn aangesloten.

2. Deelnemers met een pasgemiddelde van 0.00 moeten een gemiddelde verklaring van hun vereniging over minimaal 21 games kunnen tonen.
Zonder een gemiddelde verklaring wordt men ingedeeld in klasse 1, mag niet ouder zijn dan 14 dagen (zie Art.308 N.B.F. Sportreglement). Buitenlandse deelnemers: aanpassing (Art.309 N.B.F Sportreglement) De NBF publiceert voorafgaand aan het seizoen 2021-2022 een lijst met spelers die met een buitenlandse bowlingpas tijdens het seizoen ervoor aan Nederlandse toernooien hebben deelgenomen.

3. Re-entry is alléén toegestaan in de 1e en 2e klasse: een entry gaat altijd voor een re-entry! Een vooraf geboekte re-entry kan dus komen te vervallen door een entry. Een re-entry is maximaal 1x toegestaan. De laatste gespeelde serie telt en de eerst gespeelde serie vervalt. (Artikel 521 van het N.B.F. sportreglement) de Entry en Re-entry moeten vooraf worden betaald , als er een Re-entry word afgezegd en de plaats kan opgevuld worden dan word het inschrijfgeld terugbetaald.

4. Bowlingkledij is verplicht.

5. De deelnemers dienen een half uur voor aanvang van hun series zich te melden bij het
wedstrijdsecretariaat.

6. In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, gegeten noch poeder, hars of daarmee
vergelijkende substanties worden gebruikt. De deelnemers mogen tijdens de duur van hun
series geen alcoholhoudende dranken gebruiken.

7. De scores van klasse 2(HCP) en 3(50+) uit de voorrondes worden WEL meegenomen naar de finales. De scores van klasse 1(SCRATCH) wordt NIET meegenomen naar de finale.

8. Bij ex-aequo gaan we als volgt te werk: indien er een gelijke stand is beslissend voor een plek In de halve finale en/of finale dan telt de laatst gegooide game inclusief bonus. Is de stand dan nog gelijk dan telt de voorlaatste game, enz. enz. totdat de beslissing is gevallen.

9 . Bij afwezigheid tijdens de finales vervalt het recht op het prijzengeld voor de geplaatste
speler/ster, de vrij gekomen plek voor de finale of halve-finale wordt opgevuld met de eerst volgende speler op de lijst. Dit gebeurt een half uur voor de wedstrijd.

10. Tegen verwerkte en gepubliceerde scores kan binnen 10 minuten na de betreffende
serie protest worden aangetekend. Later ingediende protesten worden niet in behandeling genomen.

11. ingevolge Art. 531 lid 3 van het NBF sportreglement is iedere ingeschreven deelnemer verplicht het inschrijfgeld te voldoen.

12. Opbouw inschrijfgeld:
Baanhuur € 20
Prijzengeld € 15 (50+ 13€ en 1e klasse 30€)
Organisatiekosten € 3
Afdracht NBF deelnemers € 2
Afdracht ESBC (50+) deelnemers € 2
Totaal € 40.00 (1e klasse 55€)

13. Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. In alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend.

14. In geval van het annuleren van een inschrijving dienen deelnemers dit uiterlijk 5 dagen voor
aanvang van betreffende serie aan te geven. Gebeurt dit niet dan zal de volledige entry (ook re-entry) in rekening worden gebracht. Alleen bij hoge uitzondering zal hiervan afgeweken worden.

15. De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening.

Home
Account
Cart
Search