Geen duimgat gebruiken

Bowlingballen voor spelers die geen duimgat gebruiken

Tijdens het spelen van een League is het niet meer toegestaan om een duimgat en een balansgat te hebben terwijl ze deze niet gebruiken.  Bowlingballen die niet voldoen aan de huidige specificaties worden afgekeurd en spelers gediskwalificeerd. In 2015 zijn namelijk regels aangescherpt voor spelers die hun duim niet gebruiken tijdens een worp. Ballen van deze spelers moeten aan onderstaande specificaties voldoen:

Artikel 717 van het NBF Sportreglement luidt:

  1. Met betrekking tot de gaten in de bal zijn de volgende regels van toepassing:
  1. Er zijn maximaal 5 gaten en/of indeukingen voor het vasthouden van de bal toegestaan, 1 voor elke vinger en 1 voor de duim, allen voor dezelfde hand. De speler moet kunnen aantonen dat hij elk van deze gaten kan gebruiken voor het vasthouden van de bal, met dezelfde hand. Elk gat dat niet wordt gebruikt voor het vasthouden van de bal wordt aangemerkt als balansgat (zie hierna onder b).
  2. Er is maximaal één gat ten behoeve van balans toegestaan niet groter dan 1 1/4 inch (afgerond 3,18 centimeter). Indien het duimgat bij de worp niet wordt gebruikt geldt dat gat als balansgat en mag zich in de bal geen tweede balansgat bevinden. Een bowlingbal mag dus alleen 5 gaten voor duim en vingers plus 1 balansgat bevatten als het duimgat tijdens de worp daadwerkelijk wordt gebruikt.

 Dit betekent dat, wanneer een speler tijdens de release zijn duimgat niet gebruikt de bowlingbal GEEN BALANSGAT mag bevatten omdat het niet-gebruikte duimgat als balansgat wordt aangemerkt!
 
Wanneer bowlingballen niet aan de reglementen voldoen wordt dit, conform artikel 239 lid 1a, aangemerkt als oneerlijke praktijken en daarmee wangedrag. Het gevolg is dat voor de betreffende speler een 0-game wordt genoteerd en conform artikel 239 lid 5 uit de wedstrijd wordt genomen. Tevens volgt er aangifte bij de Tuchtcommissie.
 
Speel jij zonder je duimgat te gebruiken?  Controleer dan jouw bal of deze mag worden gebruikt, Zo voorkom je dat jij en natuurlijk ook jouw team niet de dupe zal worden van ongeldig verklaarde pinfall en daarmee het mislopen van wedstrijdpunten. 

Vanaf 1-8-2020 is zelfs een balansgat niet meer toegestaan. Ieder gat in de bal dient dan voor een finger te zijn. Dus je mag maximaal 5 gaten in de bal hebben, als je alle finger er dan ook maar voor gebruikt.

Home
Account
Cart
Search