Wijziging sportreglement ingetrokken

Woensdag 18 september hebben wij per mail, via onze website en onze facebookpagina gewijzigde reglementen verspreid. Deze communicatie deed veel stof opwaaien. Aan de ene kant, vanwege de inhoud. Aan de andere kant, vanwege het proces dat is gevolgd. Op beide zaken willen wij reageren.

Proces van reglementswijzigingen
USBC, ‘de Amerikaanse NBF’, heeft eerder dit seizoen een reglementswijziging doorgevoerd. Bekend onder ‘Rule 18’. Bij het opstellen van het sportreglement in Nederland, volgt de NBF in principe altijd de reglementen van World Bowling en/of de ETBF. Op hun beurt, volgen World Bowling en de ETBF in principe altijd de reglementen van USBC.

Op het moment dat USBC de reglementswijziging heeft gecommuniceerd, zijn wij alert geweest op de ontwikkelingen, vanuit onze ambitie om mee met de tijd te gaan, ook als het gaat om regels. Op basis van berichtgeving die ons bereikte, gingen wij er vanuit dat World Bowling en de ETBF op korte termijn de nieuwe regels van USBC zouden overnemen.

Op dat moment zijn wij gestart met de vertaling van de regels naar ons eigen sportreglement, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de communicatie zoals wij die op 18 september jl. hebben verspreid. Bewust ruim voorafgaand aan de eerste speelronde van het NTL seizoen 2018-2019.

In de commotie die daarop is ontstaan, hebben wij de afgelopen week veelvuldig contact gehad met zowel World Bowling en de ETBF, waarna wij kunnen concluderen dat we op korte termijn geen reglementswijziging hoeven te verwachten. Oftewel: Wij hebben met onze beste bedoelingen dit keer té snel gehandeld.

Gelet op mogelijke problemen wanneer buitenlandse spelers deelnemen aan Nederlandse toernooien en verwarring bij onze leden wanneer zij in het buitenland met andere regels worden geconfronteerd heeft het NBF-bestuur, ook op advies van de ETBF, besloten onze reglementen nog niet aan te passen. En daarmee de wijziging zoals gecommuniceerd op 18 september in te trekken.

Mocht het NBF bestuur überhaupt deze beslissing nemen? Een reactie die veel voorbij kwam. Het antwoord daarop is echter: Ja! In artikel 700 lid 4 van het sportreglement staat:

Het bondsbestuur is bevoegd de in Bijlage I opgenomen bepalingen en specificaties aan te passen dan wel aan te vullen indien wijzigingen van de regels die door de WTBA dan wel de USBC op het gebied van de in het eerste lid genoemde bepalingen en specificaties zijn gesteld daartoe aanleiding geven.

Het is dus niet zo dat een wijziging eerst via de bondsvergadering moet worden bekrachtigd.

Inhoudelijke reacties
We ontvingen de voorbije week ook veel reacties over de inhoud van de reglementswijziging. Ook die waren in twee groepen te verdelen: Er was onduidelijk over de exacte regels of mensen waren het er simpelweg niet mee eens.

De onduidelijkheid over de exacte regels kunnen we verklaren door twee verschillende USBC documenten die online circuleren. Die verwarring had voorkomen kunnen worden door een betere uitleg van de wijzigingen.

De onvrede over de inhoud van de reglementen is natuurlijk vervelend, maar wij realiseren ons dat wij niet alle bowlers in Nederland tevreden kunnen houden. Hoe graag we dat ook willen. Het is goed te realiseren dat de regels zoals wij die gecommuniceerd hebben, op termijn alsnog worden ingevoerd.

Start van de Nationale Trio Leagues
De NBF betreurt de gang van zaken en biedt via deze weg excuses aan voor de ontstane commotie! Op dit moment steken wij onze energie in het verspreiden van bovenstaande boodschap en het beantwoorden van alle nog openstaande vragen.

Komend weekend starten alle Nationale Trio Leagues en wij hopen dat voor alle betrokkenen, deelnemers, coaches, wedstrijdleiders en toeschouwers, helder is dat alle regels blijven zoals ze bij aanvang van dit seizoen bekend waren! Raadpleeg bij twijfel vooral ons online NBF Sportreglement: http://nbf.bowlen.nl/portals/11/nbf/statuten%20en%20reglementen/Sportreglement%20per%2001-09-2016.pdf

We wensen iedereen die komend weekend in actie komt, als speler, coach of wedstrijdleider, een goede en sportieve start van het NTL-seizoen 2019-2020 toe!

Home
Account
Cart
Search